::  RIS-P

Witamy

na stronach Biura Wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji (RIS-P).


Po co nam strategia RIS-P ?

Wysoko rozwinięte kraje świata w sposób celowy i zorganizowany angażują najwyższe szczeble administracji państwa, wszystkie szczeble samorządów terytorialnych oraz sektor publiczny do realizacji polityki rozwojowej służącej stworzeniu gospodarki opartej na wiedzy. Postulat ten wynika z faktów, że we współczesnym świecie przewagę konkurencyjną i trwały rozwój osiągają te kraje, które inwestują w edukację oraz wspierają badania i wdrożenia nowoczesnych technologii. Władze tych krajów aktywnie wspomagają środkami publicznymi prywatny sektor wytwórczy, aby był on zdolny do szybkiego i efektywnego wdrażania do przemysłu wyników badań naukowych. W wielu krajach, takich jak USA, Kanada, Japonia, w krajach Unii Europejskie (Niemcy , Francja, Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Szwecja, Finlandia, itd.) od ponad 20 lat realizowane są kompleksowe strategie rozwojowe, które służą powyższemu celowi. Strategie te nazywane są krajowymi lub regionalnymi strategiami innowacji. Unia Europejska, która za główny cel najbliższych dekad wyznaczyła konieczność dogonienia najbardziej innowacyjnych gospodarek świata – USA i Japonii, uznała tworzenie regionalnych strategii innowacji, za najważniejszy dokument programowania rozwoju regionalnego.

W trosce o wzmocnienie innowacyjności firm Regionu i lepsze wykorzystanie regionalnego potencjału badawczo-rozwojowego, Zarząd Województwa Pomorskiego w maju 2003 roku rozpoczął realizację projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P). Strategia RIS-P została jednogłośnie zatwierdzona przez Sejmik Województwa Pomorskiego 22 grudnia 2004 r.

Strategie innowacji stanowią fundament ogólnych strategii rozwoju regionów, które zawierają wszystkie aspekty trwałego rozwoju, jak zagadnienia społeczne, ochrona zdrowia i środowiska, bezpieczeństwo publiczne, edukacja, itp. Strategie innowacji budując konkurencyjną gospodarkę są przyszłościowym „generatorem przychodów podatkowych”, bez których jakikolwiek rozwój nie będzie możliwy.


© Biuro Wdrażania RIS-P 2005-2007 | Polityka prywatności | Zasady korzystania z serwisu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
(75% - Europejski Fundusz Społeczny, 25% - Budżet Państwa)
Jesteś 4191049 gościem od 04.07.2005
Wykonanie: Fabryka CMS