::  RIS-P››Staże

Staże dla studentów, absolwentów i doktorantówJednym z zadań projektu Biura Wdrażania RIS-P jest opracowanie innowacyjnego modelu systemu staży dla studentów, absolwentów i doktorantów, odpowiadającego potrzebom przedsiębiorców województwa pomorskiego. Planuje się, że w testowym wdrożeniu do odbywania staży zakwalifikowanych zostanie ok. 65 osób. Faza testowa ma odbyć się jesienią br., natomiast po jej ocenie, planuje się realizację fazy zasadniczej – w lecie i jesienią 2006 r.

Zakłada się, że staże będą przygotowane w oparciu o autentyczne potrzeby rynku pracy oraz że wzmocnią potencjał przedsiębiorstw innowacyjnych.

W celu właściwej realizacji działania, zbadane zostaną potrzeby pracodawców w zakresie uruchamiania staży oraz możliwości i oczekiwań związanych ze stażami wśród grupy potencjalnych beneficjentów ostatecznych.

Przy pomocy władz uczelni oraz organizacji studenckich informacja o stażach zostanie upowszechniona wśród studentów, absolwentów i doktorantów, a rekrutacja zostanie przeprowadzona jeszcze w lecie. Osoby zainteresowane odbyciem stażu w najlepszych firmach Pomorza proszone są o rejestrację na stronie internetowej Biura Wdrażania RIS-P. Koordynacją staży zajmuje się Gdański Związek Pracodawców.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do odbycia staży w renomowanych firmach Pomorza, po ich zakończeniu otrzymają "Certyfikat ukończenia stażu RIS-P".

 

 

Zobacz także:

© Biuro Wdrażania RIS-P 2005-2007 | Polityka prywatności | Zasady korzystania z serwisu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
(75% - Europejski Fundusz Społeczny, 25% - Budżet Państwa)
Jesteś 4191068 gościem od 04.07.2005
Wykonanie: Fabryka CMS