::  RIS-P››Projekty proinnowacyjne››Możliwości finansowania

Wybrane możliwości finansowania innowacjiPrzykładowe instrumenty finansowego wsparcia MSP

W regionie pomorskim małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) mają duże problemy z pozyskaniem środków finansowych na rozwój swojej działalności gospodarczej. Stąd jednym z ważniejszych zadań Samorządu Województwa jest stworzenie zintegrowanego i efektywnego systemu finansowego wspierania rozwoju pomorskich MSP. Za jeden z najbardziej efektywnych elementów takiego systemu uznać należy fundusz poręczeń kredytowych o zasięgu regionalnym taki jak Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych który poręcza zobowiązania finansowe zaciągane przez podmioty gospodarcze w instytucjach finansowych (bankach i pozabankowych instytucjach pożyczkowych), udostępniających finansowanie dla celów rozwoju działalności gospodarczej na terenie województwa pomorskiego – szczegóły: www.prfpk.com.pl

Drugim elementem sieci wsparcia jest Pomorski Fundusz Pożyczkowy którego celem również jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców, a zwłaszcza tych mikro, działających na terenie województwa pomorskiego, poprzez ułatwianie im dostępu do finansowania, na drodze udzielania pożyczek na cele związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Fundusz utworzono, aby pobudzać rozwój sektora MSP poprzez ułatwienie dostępu do finansowania zewnętrznego podniesienie ich konkurencyjności i zdolności do funkcjonowania na Rynku Europejskim, jak również stworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz nowych miejsc pracy w MSP, którym Fundusz udzieli pożyczki. Więcej informacji: www.pfp.gda.pl.

Planuję się również w roku 2006 utworzenie Funduszu Inwestycyjnego Seed Capital o wartości 10 mln EURO przy czym 50% środków miałoby pochodzić ze środków prywatnych Fundusz inwestycyjny typu seed capital jest nowoczesną i efektywną formą inwestowania w przedsięwzięcia cechujące się ponadprzeciętnym ryzykiem, przeważnie o charakterze innowacyjnym, reprezentującym branże wysokich technologii.

 


© Biuro Wdrażania RIS-P 2005-2007 | Polityka prywatności | Zasady korzystania z serwisu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
(75% - Europejski Fundusz Społeczny, 25% - Budżet Państwa)
Jesteś 4191064 gościem od 04.07.2005
Wykonanie: Fabryka CMS