::  RIS-P

Zasady korzystania z serwisuWSTĘP

Portal internetowy Biura Wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego (BW RIS-P), zwany w dalszej części dokumentu Portalem, jest serwisem internetowym prowadzonym przez Konsorcjum realizujące projekt pt. Przygotowanie koncepcji utworzenia Systemu Wdrażania RIS-P i uruchomienie działalności Biura Wdrażania RIS-P (BW RIS-P) – I etap - inicjacja działań (finansowany w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego i 25% Krajowego Wkładu Publicznego).

Poniższy dokument stanowi formę porozumienia pomiędzy Konsorcjum a osobami korzystającymi z Portalu - Użytkownikami.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Portal jest bezpłatny i skierowany do osób i instytucji zainteresowanych wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P) oraz podnoszeniem własnych kompetencji, umiejętności i konkurencyjności.

Konsorcjum posiada odpowiednie zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych w Portalu danych.

Dane publikowane w Portalu pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy Konsorcjum mogą być uznane za rzetelne. Konsorcjum dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Portalu były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji biznesowych.

Przedstawione w Portalu opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.

Dane publikowane w Portalu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Portalu podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

Wykorzystywanie danych z Portalu w celach niekomercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu osoby reprezentującej Konsorcjum.

Wykorzystywanie danych z Portalu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej Konsorcjum.

© Biuro Wdrażania RIS-P 2005-2007 | Polityka prywatności | Zasady korzystania z serwisu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
(75% - Europejski Fundusz Społeczny, 25% - Budżet Państwa)
Jesteś 4191168 gościem od 04.07.2005
Wykonanie: Fabryka CMS