best price autodesk 3d studio max 2011 autocad pop menu for scroll wheel autodesk navis works 2009 gen autodesk quantity takeoff 2012 autodesk autocad mep 2017 autocad 2008 area extension lines
 
::  RIS-P››Projekty proinnowacyjne››Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze

POMORSKIE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE

Powszechnie wiadomo, że diagnoza gospodarki Pomorza oparta jest na niepełnych danych statystycznych. Brakuje szczegółowej wiedzy o poszczególnych branżach. Strategiczne sektory gospodarki wyodrębniane są  intuicyjnie. Nie znane są potrzeby i możliwości przedsiębiorstw. Ogólnie, dostępna wiedza o pomorskich małych i średnich przedsiębiorstwach jest fragmentaryczna. W takich warunkach trudno budować system wspierający przedsiębiorczość, a w tym rozwijać regionalny system innowacji. Wobec tak skąpej wiedzy o sektorze Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zdecydowała o realizacji projektu, którego celem będzie dostarczenie instytucjom, władzom lokalnym i przedsiębiorcom informacji pozwalających na zidentyfikowanie obszarów wymagających wsparcia.  

Wnioski z analizy danych uzyskanych w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego weryfikują informacje nt. poziomu możliwości, barier i potrzeb przedsiębiorstw naszego regionu. Efektem badania będzie dostarczenie wiedzy, która stanowić będzie podstawę do stworzenia nowych rozwiązań i przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywiste  potrzeby tego sektora. Rezultaty badania pozwolą także na zwrócenie uwagi różnych środowisk na potrzebę stałego monitorowania sytuacji MSP, jako ważnego elementu wpływającego na rozwój gospodarki województwa.  

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w 2006 roku rozpoczęła pierwszą edycję Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego, badania małych i średnich przedsiębiorstw województwa pomorskiego. Przebadanych zostało ponad 2 tys. przedsiębiorstw. Analiza zebranych danych pozwoliła na wnioskowanie o możliwościach, barierach rozwoju oraz potrzebach przedsiębiorstw naszego regionu. Pozyskane informacje wraz z rekomendacjami ukazały się w formie raportu w lipcu 2007 roku.  

Obecnie trwa druga edycja badania. W kwietniu br. zakończyło się badanie terenowe przedsiębiorstw w województwie pomorskim. Przebadanych zostało ponad tysiąc pomorskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Raport z analizą i podsumowaniem zebranych danych ukaże się do końca lipca 2008r.  

Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze II ma na celu zaobserwowanie zmian jakie zaszły w przedsiębiorstwach na przestrzeni dwóch ostatnich lat. Polega na ponownym zebraniu informacji od przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w badaniu Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze I (2006 r.) na temat ich działalności poprzez prowadzenie wywiadów bezpośrednich. Powrót do grupy przedsiębiorstw już przebadanych ma na celu pokazanie, jak wiele firm nadal istnieje na rynku oraz czy obraz ich sytuacji, jaki wyłonił się z pierwszego badania odpowiada stanu dzisiejszemu.

Do tej pory w Polsce nie realizowano tak szerokiego tematycznie badania na tak dużej liczbie przedsiębiorstw. Wyjątkowym czyni je zarówno ilość badanych przedsiębiorstw, jak i ponowne badanie tej samej próby.  

Więcej na temat projektu oraz raport z poprzedniej edycji badań z 2006 roku znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.pog.arp.gda.pl.

 

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

 

© Biuro Wdrażania RIS-P 2005-2007 | Polityka prywatności | Zasady korzystania z serwisu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
(75% - Europejski Fundusz Społeczny, 25% - Budżet Państwa)
Jesteś 7048592 gościem od 04.07.2005
Wykonanie: Fabryka CMS