s
::  SDTI

Rejestracja firm do projektu

Rejestracja firm na konferencje

Strategiczne doradztwo technologiczne i innowacyjne dla firmW sierpniu bieżącego roku została podpisana umowa pomiędzy Regionalną Instytucją Finansująca a Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o. na realizację projektu: „Strategiczne doradztwo technologiczne i innowacyjne dla MSP, jako moduł Regionalnego Centrum Transferu Innowacji Pomorze”. Projekt jest realizowany przez konsorcjum, w którego skład wchodzą: Pomorska Specjalna Strefą Ekonomiczną sp. z o.o., Politechnika Gdańska i Fundacja Pomorska Sieć Innowacyjna „Brainet”, której fundatorami są Pomorska SSE, Miasto Gdańsk i Politechnika Gdańska.

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności małych i średnich firm, przede wszystkim produkcyjnych i produkcyjno-usługowych z terenu Województwa Pomorskiego poprzez propagowanie opracowywania oraz wdrażania długoterminowych strategii rozwojowych opartych o zaawansowane technologie i rozwiązania innowacyjne.

W ramach projektu zaplanowano:

  • konferencje organizowane w powiatach Woj. Pomorskiego, upowszechniające metodologie budowania strategii innowacyjnych i technologicznych w firmach, 
  • pilotowe szkolenia metodologiczne dla szefów firm zainteresowanych praktycznym opracowywaniem strategii we własnych firmach,
  • udostępnienie strategicznego doradztwa technologicznego dla firm w formie funkcjonowania stałego punktu doradztwa,
  • zrealizowanie kilkudziesięciu wizyt konsultantów do zainteresowanych firm w celu oceny ich poziomu technologicznego,
  • systematyczne wsparcie doradcze dla 30 wyselekcjonowanych firm w celu opracowania profesjonalnych strategii rozwoju innowacyjnego w obszarze produktów i technologii wytwarzania.

Istotną zachętą dla firm do udziału w tym projekcie jest możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy doradczej dla przygotowaniu strategicznych planów rozwojowych. Będzie to ułatwieniem w późniejszym przygotowywaniu aplikacji o dofinansowanie na inwestycje w ramach Funduszy Strukturalnych 2007 -2013 UE.

Projekt został zaakceptowany do finansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), działanie 2.6 – „Regionalne Strategie Innowacji i transfer wiedzy”. Cele projektu pokrywają się z celami Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego przyjętej przez Sejmik Województwa Pomorskiego. Projekt, w 75% jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i w 25% z Budżetu Państwa. Czas trwania projektu to okres od 1 października 2005 do 30 września 2007.

Biuro Realizacji Projektu uruchamia działalność projektu w lokalu przy ulicy Trzy Lipy 3 w Gdańsku, w którym powstaje Gdański Parku Naukowo-Technologicznego (budynek po dawnych Gdańskich Zakładach Graficznych).

Wkrótce rozpocznie się akcja promocyjna projektu skierowana do wszystkich małych i średnich przedsiębiorców z terenu Województwa Pomorskiego. Będzie ona miała na celu zachęcenie przedsiębiorców do udziału w projekcie. Informacje będą dostępne również na stronach internetowych użytkowanych przez Biuro Wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji RIS-P (m.in. www.ris-pomorskie.gda.pl)

Informacje na temat projektu już teraz można uzyskać w Biurze Realizacji Projektu: osobiście, telefonicznie oraz korzystając z poczty elektronicznej.

 

Biuro Realizacji Projektu
Ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
Tel/fax 0 58 322 35 48
Email: info(at)brainet.gda.pl

 

© Biuro Wdrażania RIS-P 2006 | Polityka prywatności | Zasady korzystania z serwisu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
(75% - Europejski Fundusz Społeczny, 25% - Budżet Państwa)
Jesteś 256543 gościem od 08.02.2006
Wykonanie: Fabryka CMS