::  RIS-P››Biuro Wdrażania RIS-P

Biuro Wdrażania RIS-PKonsorcjum w składzie:

  • Politechnika Gdańska
  • Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP
  • Gdański Związek Pracodawców oraz
  • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

uruchomiło Biuro Wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego (BW RIS-P). Projekt Biura Wdrażania RIS-P finansowany jest ze środków ZPORR, działanie 2.6.

Zakłada się, że uruchomienie prac Biura Wdrażania RIS-P przyniesie następujące główne korzyści:

  • opracowanie koncepcji funkcjonowania Pomorskiej Sieci Innowacyjnej, poprzez przygotowanie dokumentów merytorycznych uzupełniających ogólne zapisy Strategii, w tym projektów wdrożeniowych, które będą realizowane w Regionie
  • utworzenie w Regionie grup branżowych firm innowacyjnych, ułatwiających regionalnym MSP podnoszenie konkurencyjności poprzez wspólne inwestycje w innowacje oraz opracowywanie oryginalnych platform produktowo-technologicznych,
  • utworzenie w Regionie zespołów dla strategii dziedzin B+R, służących opracowywaniu regionalnych innowacyjnych produktów i technologii, które mogłyby być wdrożone w firmach województwa pomorskiego,
  • stworzenie płaszczyzny wymiany informacji dla Pomorskiej Sieci Innowacyjnej – bazy ofert technologicznych i B+R Regionu na portalu internetowym,
  • zorganizowanie Konkursu Pomorski Lider Innowacji dla najlepszych, najbardziej innowacyjnych firm Regionu,
  • zorganizowanie Regionalnych Forów Innowacji, jako płaszczyzny monitorowania postępów wdrażania RIS-P.

Zachęcamy do odwiedzania strony RIS-P:

www.ris-pomorskie.pg.gda.pl.

Już dzisiaj zapraszamy do współpracy!

Biuro Wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego (BW RIS-P)

Politechnika Gdańska

Gmach Główny, pok. 265

ul. Narutowicza 11/12, Gdańsk

tel. (58) 348 69 11, tel./fax 347 21 90

e-mail: ris-pomorskie(at)pg.gda.pl

© Biuro Wdrażania RIS-P 2005-2007 | Polityka prywatności | Zasady korzystania z serwisu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
(75% - Europejski Fundusz Społeczny, 25% - Budżet Państwa)
Jesteś 4190935 gościem od 04.07.2005
Wykonanie: Fabryka CMS