::  RIS-P››Projekty proinnowacyjne››CZTP

Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE (CZT-P)Centrum Zaawansowanych Technologii „POMORZE” (CZT-P) zrzesza w formie konsorcjum uczelnie wyższe, jednostki naukowo – badawcze i przedsiębiorstwa regionu Trójmiasta, celem wspólnego prowadzenia wieloletnich prac o charakterze badawczo – wdrożeniowym, skierowanych na działania mające największe szanse realizacji na rynku i przyczyniające się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. W CZT-P realizowane będą działania w czterech modułach: w zakresie

biotechnologii, chemii żywności i leków (CZT BCZL), technologii informacyjnych, telekomunikacji (CZT TIT), nowych materiałów i technologii (CZT MATECH) oraz ochrony środowiska – ekotechnologii (CZT OS) ze szczególnym uwzględnieniem obszarów nadmorskich.

Zakres działalności CZT-P

I etap (do 2 lat) :

- struktura sieciowa;
- koordynacja działalności naukowo-badawczej na poziomie regionu;
- wspomaganie działalności naukowo-badawczej ukierunkowanej na wdrożenia, na innowacyjne technologie, na nowe produkty;
- system ochrony własności intelektualnej;
- wyłanianie wiodących obszarów naukowo-badawczych ważnych dla gospodarki regionu i kraju;
- laboratoria usługowo-eksperckie pracujące na potrzeby środowiska naukowego i gospodarczego;
- laboratoria naukowo-przemysłowe (firmy – instytucje naukowo-badawcze);
- sieć inkubatorów przedsiębiorczości;
- wsparcie eksperckie dla administracji regionalnej

II etap :

- nowa struktura zarządzania (np. Fundacja);
- rozszerzenie działalności I etapu;
- budowa 2-3 środowiskowych laboratoriów specjalistycznych, interdyscyplinarnych, np. nano-tech-bio-farmak; mechatronika-elektronika molekularna; energetyka niekonwencjonalna;
- utworzenie parku naukowo-technicznego w Gdańsku (3L);

Dane Kontaktowe:

Koordynator CZT-P, Członek Zarządu CZT-P:
prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski
Prorektor PG ds. Współpracy ze Środowiskiem Gospodarczy
i Inicjatyw Europejskich
e-mail: prorew(at)pg.gda.pl
Tel. 0-58 3472280, 3404565

Adres

Centrum Zaawansowanych Technologii "Pomorze"
Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk Wrzeszcz
tel./fax (0-58) 347 21 90 e-mail:czt-p(at)pg.gda.pl.

 

Pobierz:

Więcej informacji na temat CZTP (plik .doc)
Prezentacja CZT-P (plik .ppt)
Prezentacja modułu CZT TIT(plik .ppt)
Prezentacja modułu CZT MFN (plik .ppt)
Prezentacja modułu CZT OS (plik .ppt)

 

Ostatnie wiadomości:

22.09.05 09:53

Zasady afiliacji projektów przy CZT-P

Ze względu na zbliżające się terminy zgłaszania wniosków min. w ramach dzaiłania WKP 1.4.3, a także...

do Archiwum ->
© Biuro Wdrażania RIS-P 2005-2007 | Polityka prywatności | Zasady korzystania z serwisu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
(75% - Europejski Fundusz Społeczny, 25% - Budżet Państwa)
Jesteś 4190955 gościem od 04.07.2005
Wykonanie: Fabryka CMS