::  RIS-P››Strategia RIS-P

Strategia RIS-PCo to jest i jakie są cele RIS-P ?  

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P) została jednogłośnie uchwalona przez Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 22 grudnia 2004 r. RIS-P jest strategią działania, zmierzającą do zbudowania przewagi konkurencyjnej Województwa Pomorskiego w wymiarze krajowym i europejskim. Stanowi fundament współpracy pomiędzy światem biznesu, nauki i władzą samorządową w zakresie rozwoju innowacji.  

Misją RIS-P jest rozwój konkurencyjnej gospodarki opartej na innowacyjności dla podniesienia poziomu życia społeczeństwa Regionu.  

Jako cel generalny RIS-P przyjęto zbudowanie skutecznego i sprawnego systemu wspomagania rozwoju innowacji dla osiągnięcia wysokiej konkurencyjności Regionu.  

Cele główne RIS-P to:

 • Budowanie konsensusu i partnerstwa
 • Budowanie kultury innowacyjnej
 • Wsparcie rozwoju obszarów poza aglomeracją trójmiejską poprzez innowacje
 • Wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Regionie  

Priorytety RIS-P obejmują:

 • Zwiększenie zdolności firm do wprowadzania innowacji
 • Wzrost wykorzystania i rozwój regionalnego potencjału badawczo-rozwojowego (B+R)
 • Zbudowanie systemu wdrażania RIS-P, jako podstawowego warunku wykonalności celu generalnego Strategii  

Priorytety i cele RIS-P zostały szczegółowo opisane tutaj.  

Komu ma służyć RIS-P ?  

Beneficjantami RIS-P są:

 • przedsiębiorstwa regionu (szczególnie MSP) zainteresowane wykorzystaniem innowacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym
 • wyższe uczelnie i jednostki badawczo-rozwojowe, otwarte na wykorzystanie wyników ich pracy w zastosowaniach gospodarczych
 • instytucje wsparcia przedsiębiorstw (izby gospodarcze, instytucje finansowe, jednostki transferu technologii), ułatwiające rozprzestrzenianie technologii i know-how oraz finansowanie projektów i przedsięwzięć innowacyjnych
 • władze samorządowe, które posiadając dokument RIS-P, będą mogły skuteczniej sterować rozwojem Regionu i pozyskiwać dla niego zewnętrzne środki finansowe
 • mieszkańcy Regionu, zyskujący dostęp do twórczej pracy wymagającej ciągłego rozwoju i stawiającej nowe wyzwania oraz ułatwiającej uzyskanie korzyści zawodowych i osobistych

© Biuro Wdrażania RIS-P 2005-2007 | Polityka prywatności | Zasady korzystania z serwisu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
(75% - Europejski Fundusz Społeczny, 25% - Budżet Państwa)
Jesteś 4190971 gościem od 04.07.2005
Wykonanie: Fabryka CMS